fransk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Er understøttelsen skattefri?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Er plejebistanden skattepligtig?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jeg appellere en beslutning?
Est-ce que je peux faire appel ?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig