italiensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Er understøttelsen skattefri?
L'indennità è esente da tasse?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Er plejebistanden skattepligtig?
Il sussidio è tassabile?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quali benefici riceverò?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jeg appellere en beslutning?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig