kinesisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Er understøttelsen skattefri?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Er plejebistanden skattepligtig?
该津贴是否要纳税?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Hvilken understøttelse vil jeg få?
我能拿到什么福利?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påvirker understøttelsen andre fordele?
这个津贴是否影响其他福利?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jeg appellere en beslutning?
我能否申诉反对某个决定?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
如果情况有所改变我该如何做?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig