russisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Er understøttelsen skattefri?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Er plejebistanden skattepligtig?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Какие льготы я получу?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Kan jeg appellere en beslutning?
Я могу обжаловать это решение?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig