esperanto | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
Kio profitojn mi ricevas?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig