italiensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
L'indennità è esente da tasse?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
Il sussidio è tassabile?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
Quali benefici riceverò?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig