kinesisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
该津贴是否要纳税?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
我能拿到什么福利?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
这个津贴是否影响其他福利?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
我能否申诉反对某个决定?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
如果情况有所改变我该如何做?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig