polsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
Jakie świadczenia dostanę?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig