portugisisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
O subsídio é isento de impostos?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
O subsídio é tributável?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
Quais benefícios vou receber?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
O subsídio afeta outros benefícios?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig