spansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
¿Puedo recurrir una resolución?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig