svensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
Är bidraget skattefritt?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
Ska bidraget beskattas?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
Vilka förmåner får jag?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
Kan jag överklaga beslutet?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig