tjekkisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
Musím platit daně z dávek?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
Je podpora zdanitelná?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
Jakou podporu dostanu?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig