ungarsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Is the allowance tax-free?
Adómentesek a juttatások?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
What are the factors which determine how much I get?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Do I have to be related to the person I am caring for?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Is the allowance taxable?
Adóköteles a támogatás?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Which benefits will I receive?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Will the allowance affect other benefits?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Can I appeal against a decision?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Spørg om du kan appellere en beslutning
What shall I do if my circumstances change?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig