arabisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Estas la poŝmono imponibla?
هل السعر خال من الضريبة؟
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Estas la poŝmono imponibla?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Kio profitojn mi ricevas?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Spørg om du kan appellere en beslutning
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig