polsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Kio profitojn mi ricevas?
Jakie świadczenia dostanę?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig