svensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Estas la poŝmono imponibla?
Är bidraget skattefritt?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Estas la poŝmono imponibla?
Ska bidraget beskattas?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Kio profitojn mi ricevas?
Vilka förmåner får jag?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan jag överklaga beslutet?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig