tjekkisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Estas la poŝmono imponibla?
Musím platit daně z dávek?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Estas la poŝmono imponibla?
Je podpora zdanitelná?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Kio profitojn mi ricevas?
Jakou podporu dostanu?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig