arabisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Onko avustus verovapaata?
هل السعر خال من الضريبة؟
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Onko tuki veronalaista?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Voinko valittaa päätöksestä?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Spørg om du kan appellere en beslutning
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig