spansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Onko avustus verovapaata?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Onko tuki veronalaista?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Voinko valittaa päätöksestä?
¿Puedo recurrir una resolución?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig