dansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Er understøttelsen skattefri?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Er plejebistanden skattepligtig?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan jeg appellere en beslutning?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig