finsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Onko avustus verovapaata?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Onko tuki veronalaista?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Est-ce que je peux faire appel ?
Voinko valittaa päätöksestä?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig