Græsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Est-ce que je peux faire appel ?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Spørg om du kan appellere en beslutning
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig