nederlandsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de uitkering belastingvrij?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig