tysk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Wird die Unterstützung besteuert?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Est-ce que je peux faire appel ?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig