arabisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
هل السعر خال من الضريبة؟
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig