dansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
Er understøttelsen skattefri?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
Er plejebistanden skattepligtig?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan jeg appellere en beslutning?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig