nederlandsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
Is de uitkering belastingvrij?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig