kinesisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
该津贴是否要纳税?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
我能拿到什么福利?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
这个津贴是否影响其他福利?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
我能否申诉反对某个决定?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
如果情况有所改变我该如何做?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig