spansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
¿Puedo recurrir una resolución?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig