tyrkisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
Tazminat vergiye tabi mi?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
Hangi yardımları alacağım?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig