ungarsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
L'indennità è esente da tasse?
Adómentesek a juttatások?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Il sussidio è tassabile?
Adóköteles a támogatás?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quali benefici riceverò?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso fare ricorso contro una decisione?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig