fransk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
请问补贴是不需要纳税的吗?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
该津贴是否要纳税?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
我能拿到什么福利?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
这个津贴是否影响其他福利?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
我能否申诉反对某个决定?
Est-ce que je peux faire appel ?
Spørg om du kan appellere en beslutning
如果情况有所改变我该如何做?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig