spansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
请问补贴是不需要纳税的吗?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
请问哪些因素决定我拿多少钱?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
该津贴是否要纳税?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
我能拿到什么福利?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
这个津贴是否影响其他福利?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
我能否申诉反对某个决定?
¿Puedo recurrir una resolución?
Spørg om du kan appellere en beslutning
如果情况有所改变我该如何做?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig