svensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
请问补贴是不需要纳税的吗?
Är bidraget skattefritt?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
该津贴是否要纳税?
Ska bidraget beskattas?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
我能拿到什么福利?
Vilka förmåner får jag?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
这个津贴是否影响其他福利?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
我能否申诉反对某个决定?
Kan jag överklaga beslutet?
Spørg om du kan appellere en beslutning
如果情况有所改变我该如何做?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig