dansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Er understøttelsen skattefri?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Er plejebistanden skattepligtig?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakie świadczenia dostanę?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan jeg appellere en beslutning?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig