esperanto | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Estas la poŝmono imponibla?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakie świadczenia dostanę?
Kio profitojn mi ricevas?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig