nederlandsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Is de uitkering belastingvrij?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakie świadczenia dostanę?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig