spansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakie świadczenia dostanę?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Czy mogę odwołać się od decyzji?
¿Puedo recurrir una resolución?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig