tjekkisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Musím platit daně z dávek?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Je podpora zdanitelná?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Jakie świadczenia dostanę?
Jakou podporu dostanu?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig