nederlandsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
O subsídio é isento de impostos?
Is de uitkering belastingvrij?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
O subsídio é tributável?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quais benefícios vou receber?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
O subsídio afeta outros benefícios?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Spørg om du kan appellere en beslutning
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig