kinesisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
O subsídio é isento de impostos?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
O subsídio é tributável?
该津贴是否要纳税?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quais benefícios vou receber?
我能拿到什么福利?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
O subsídio afeta outros benefícios?
这个津贴是否影响其他福利?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
我能否申诉反对某个决定?
Spørg om du kan appellere en beslutning
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
如果情况有所改变我该如何做?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig