russisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
O subsídio é isento de impostos?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
O subsídio é tributável?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quais benefícios vou receber?
Какие льготы я получу?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
O subsídio afeta outros benefícios?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Я могу обжаловать это решение?
Spørg om du kan appellere en beslutning
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig