tjekkisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
O subsídio é isento de impostos?
Musím platit daně z dávek?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
O subsídio é tributável?
Je podpora zdanitelná?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Quais benefícios vou receber?
Jakou podporu dostanu?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
O subsídio afeta outros benefícios?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Spørg om du kan appellere en beslutning
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig