nederlandsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Денежное пособие освобождено от налогов?
Is de uitkering belastingvrij?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Какие льготы я получу?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Я могу обжаловать это решение?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig