italiensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Денежное пособие освобождено от налогов?
L'indennità è esente da tasse?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Il sussidio è tassabile?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Какие льготы я получу?
Quali benefici riceverò?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Я могу обжаловать это решение?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig