portugisisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Onde posso descobrir se tenho direito a receber benefícios de deficientes?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Денежное пособие освобождено от налогов?
O subsídio é isento de impostos?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou receber?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio por assistência?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa para ser elegível para receber os benefícios?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
O subsídio é tributável?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Какие льготы я получу?
Quais benefícios vou receber?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
O subsídio afeta outros benefícios?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa que eu estou cuidando?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Я могу обжаловать это решение?
Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig