tjekkisk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
Денежное пособие освобождено от налогов?
Musím platit daně z dávek?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Je podpora zdanitelná?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
Какие льготы я получу?
Jakou podporu dostanu?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
Я могу обжаловать это решение?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Spørg om du kan appellere en beslutning
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig