dansk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Er understøttelsen skattefri?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Er plejebistanden skattepligtig?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
¿Qué ayudas puedo percibir?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jeg appellere en beslutning?
Spørg om du kan appellere en beslutning
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig