finsk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Onko avustus verovapaata?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Onko tuki veronalaista?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
¿Qué ayudas puedo percibir?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
¿Puedo recurrir una resolución?
Voinko valittaa päätöksestä?
Spørg om du kan appellere en beslutning
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig