svensk | Fraser - Immigration | Handicapunderstøttelse

Dokumenter | Bank | Arbejde | At studere | Bolig | Handicapunderstøttelse | Kæledyr

Handicapunderstøttelse - Ansøg

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Spørg hvor du kan finde ud af om du kan få invalidepension
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Är bidraget skattefritt?
Spørg om understøttelse er skattepligtig
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Spørg hvilke faktorer der bestemmer hvor mange penge du vil få

Handicapunderstøttelse - Plejer

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Spørg hvilke krav der bestemmer om du kan få plejebistand
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Spørg om du behøver være i familie med den person du tager dig af for at modtage plejebistanden
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Spørg hvor mange timer om ugen du skal bruge på at tage dig af personen for at kunne søge om plejebistand
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Ska bidraget beskattas?
Spørg om plejebistanden er skattepligtig
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vilka förmåner får jag?
Spørg hvilken understøttelse du vil få
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Spørg om understøttelsen påvirker andre fordele
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Spørg om din understøttelse påvirker nogle af din plejepersons fordele
¿Puedo recurrir una resolución?
Kan jag överklaga beslutet?
Spørg om du kan appellere en beslutning
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Spørg hvad du skal gøre hvis din situation ændrer sig